Login for faster access to the best deals. Click here if you don't have an account.

24 inch (2 feet) Fine Carved Indian Bhagwati/Durga | २४ इन्च राम्रो बुट्टे Professional

2 years ago Home & Garden Patan   1.2K views

12,345 ₨

  • 24-inch-2-feet-fine-carved-indian-bhagwatidurga-i-b-big-0
  • 24-inch-2-feet-fine-carved-indian-bhagwatidurga-i-b-big-1
  • 24-inch-2-feet-fine-carved-indian-bhagwatidurga-i-b-big-2
  • 24-inch-2-feet-fine-carved-indian-bhagwatidurga-i-b-big-3
  • 24-inch-2-feet-fine-carved-indian-bhagwatidurga-i-b-big-4
Location: Patan
Price: 12,345 ₨ Negotiable

This bhagwati/durga has well carved designs and proper fine carvings made with

professional level carvings.

- suitable for large temples and public worship places

- suitable as a decoration in houses

- eye pleasing golden colour

- well detailed lion

- base included

We also do have durgas/bhagwatis ranging from 3 inches to 24 inches. DM us for price

==================

एक्दमै राम्रोसँग बुट्टा काटिएको दुर्गा भगवतिको मुर्ती ।

- ठुलो मन्दिरको लागि ठीक हुने साइज्

- घरम सजाएर राख्न सकिने

- चट्ट देखिने सुनौलो रङ्ग को

- सिंह पनि दुर्गा जत्तिकै राम्रो

- पिर्का समेत आउने

हामी सँग दुर्गा तथा भगवती हरु ३ इन्च देखी २४ इन्च को उपलब्ध रहेको छ । मुल्यको लागि कृपया सम्पर्क गर्नुहोला